• Przerwa świąteczna

    Informujemy, że w niżej wymienionych dniach nastąpi przerwa świąteczna w funkcjonowaniu Szkoły:

    • w Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Łodzi: w dniach 23, 24 i 31 grudnia 2015 r. oraz 5 i 6 stycznia 2016 r.,
    • w Wydziale Ekonomii w Kaliszu w dniach: od 23 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r.

Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.

Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone wRozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.