Studia podyplomowe

news foto
Nowa oferta studiów podyplomowych w tym m.in.: Psychologia i negocjacje w biznesie (w systemie e-learning) Fundusze UE 2 ...
Czytaj dalej+ 20.07.2015

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

news foto
Szkoła jest organizatorem i sponsorem nagród w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej skierowanym do uczniów klas maturalnych. Celem kon ...
Czytaj dalej+ 20.07.2015

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącej oceny kształcenia w Kaliszu

news foto
Uchwała Nr 319 / 2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku
Czytaj dalej+ 02.07.2014
Archiwum aktualności
Witaj na naszej stronie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania kształcąca na zapotrzebowanie tutejszego rynku pracy.Podejmuje również działania uprzedzające poprzez prowadzenie badań pilotażowych i określenie europejskich standardów kształcenia oraz wdrożenia ich do procesu dydaktycznego. Pozwala to na ukierunkowanie studenta na sukces, a po ukończeniu studiów, na jego integrację ze społecznością lokalną. Programy studiów w WSFI w Łodzi spełniają wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

Czytaj dalej