Kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Organizujemy kolejną edycję Konkursu Wiedzy Ekonomicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Kalisza, powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, pleszewskiego i tureckiego.
Konkurs przeprowadzany jest równolegle w dwóch sekcjach: Sekcja Ekonomii i Finansów, Sekcja Rachunkowości.

Eliminacje do Konkursu zostaną przeprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych na początku stycznia 2018 r.

Script logo