• Slider 5

Opłaty za studia i promocje - Kalisz

Oferta studiów

Opłaty za studia: rekrutacja luty 2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

PROMOCJA: Nie pobieramy wpisowego !!

 
REKRUTACJA luty 2019
Studia stacjonarne
(dzienne)
Studia niestacjonarne
(zaoczne)
Opłata rekrutacyjna 85 zł 85 zł

I i II rok studiów
360 zł miesięcznie
(4320 zł za rok)
340 zł miesięcznie
(4080 zł za rok)

III rok studiów
450 zł miesięcznie 
(płatne 10 miesięcy)
430 zł miesięcznie 
(płatne 10 miesięcy)

 

 

 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
                 Lp. Nazwa dokumentu Kwota
                  1 Legitymacja studencka                      5 zł
                  2 Indeks                      4 zł


Numer konta bankowego:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684


JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2018/2019

Script logo