• Slider 5

Opłaty za studia i promocje - Kalisz

 

Opłaty za studia: rekrutacja 2018/2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI:

Ekonomia 
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Opłata rekrutacyjna                       85 zł                            85 zł
I i II rok studiów
(płatne 12 miesięcy)
                    380 zł                          360 zł
III rok studiów
(płatne 10 miesięcy)
                    450 zł                          430 zł

 * - płatność czesnego do 10-tego dnia za dany miesiąc 

 

Opłaty za otrzymanie dokumentów
                 Lp. Nazwa dokumentu Kwota
                  1 Legitymacja studencka                      5 zł
                  2 Indeks                      4 zł


Numer konta bankowego:

PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684


JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

 

Script logo