• Slider 5

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w firmie

Cel studiów
Studia "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w firmie" pozwolą słuchaczom uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania kontroli w przedsiębiorstwie. Mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Nabyte umiejętności mają wpłynąć na profesjonalizm wykonywanych przez słuchaczy zadań w działach audytu wewnętrznego różnorodnych jednostek.

Adresaci Studiów
Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Warunki ukończenia Studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu ustnego.

Program studiów


Nr

Przedmiot

I semestr

II semestr

1. 

Zarządzanie strategiczne

16

 

2. 

Kontrola zarządcza w firmie

 

12

3.

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną

4

 

4.

Wybrane elementy psychologii

4

 

5.

Zasady prowadzenia audytu

8

 

6.

Proces audytu wewnętrznego

8

 

7.

Zarządzanie audytem wewnętrznym

 

12

8.

Kontrola wewnętrzna w firmie

 

12

9.

Modele i systemy kontrolne

4

 

10.

Nadzór korporacyjny

 

8

11.

Zarządzanie ryzykiem

 

8

12.

Rachunkowość zarządcza

16

 

13.

Finanse przedsiębiorstwa

12

 

14.

Analiza finansowa

8

 

15.

Kontrola wdrożonych projektów

 

12

16.

Statystyka w audycie

2

 

17.

Sprawozdawczość audytowa

 

10

18.

Etyka audytora

 

4

19.

Zadania audytowe

8

12

 

Razem

90

90

 

Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2020


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena 3 400 zł (możliwość płatności w ratach)

Script logo