• Slider 5

Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania

Cel studiów: Celem studiów Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania jest przygotowanie uczestników studium do skutecznego wspierania ludzi i zespołów w rozwoju zawodowym, a także osobistym. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające realizować role coacha lub mentora w swoich organizacjach i firmach. 

Dla kogo: Studia podyplomowe Coaching i mentoring dla praktyków zarządzania skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy w swojej pracy zawodowej specjalizują się w rozwoju umiejętności osobistych, dla specjalistów i menadżerów HR, dla kierowników i dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, trenerów biznesu planujących rozwój kariery w obszarach coachingu lub/i mentoringu.

Program Studiów: 

BLOK WPROWADZENIOWY:
1. Podstawy coachingu i mentoringu: geneza, definicje, modele (20h)
a. Rys historyczny
b. Główne nurty w coachingu i mentoringu na świecie
c. Różnice między coachingiem, mentoringiem a terapią

2. Coaching i mentoring w procesie zarządzania i rozwoju pracowników (20h)
a. Cele coachingu i mentoringu w organizacji
b. Role coacha i mentora
c. Etyka w pracy 
d. Typologia osobowości

3. Warsztat coacha i mentora (50h)
a. Warsztat trenera: praca nad ciałem i głosem 
b. Efektywne zarządzanie czasem
c. Skuteczna komunikacja 
d. Praca z emocjami 
e. Superwizje

BLOK PRAKTYCZNY 
4. Coaching praktyczny (40h)
a. Modele sesji coachingowych
b. Sesja wstępna – kontrakt i budowanie relacji
c. Sesje rozwojowe – kluczowe narzędzia w pracy coacha 
d. Praca z postawą i nastawieniem – droga do transformacji
e. Praca z pytaniami 
f. Udzielanie informacji zwrotnych

5. Praktyczne warsztaty mentoringu (30h)
a. Modele spotkań mentoringowych 
b. Narzędzia w pracy mentora
c. Znaczenie autorytetu nieformalnego
d. Samoświadomość i rozwój potencjału

6. Coaching i mentoring w praktyce – ćwiczenia i superwizje (20h)


Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2020


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Opłata: 3 800 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo