• Slider 5

HR Business Partner

Cel studiów: Studia podyplomowe HR Business Partner przygotowują słuchaczy do efektywnego łączenia biznesu i HR w Organizacji. W trakcie studiów uczą się oni praktycznych metod budowania i rozwijania zespołów pracowniczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań biznesowych i celów przedsiębiorstwa. Program nauczania uwzględnia nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych w nowoczesnych działach i firmach HR’owych.

Dla kogo: Studia podyplomowe HR Business Partner skierowane są do pracowników działów HR w przedsiębiorstwach, absolwentów studiów chcących rozwijać kompetencje w zakresie praktycznego zarządzania zasobami ludzkimi, osób aspirujących do stanowisk zarządzających personelem.

 

Program Studiów: 
Liczba godzin: 176 (2 semestry) 

1. Miejsce i rola HR Biznes Partnera w przedsiębiorstwie (18h)
    a/ Umiejscowienie HR BP w przestrzeni przedsiębiorstwa
    b/ Rola HR BP
    c/ Zakres działań i uprawnień

2. Ekonomiczne aspekty organizacji zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie (24h)
    a/ Ekonomia rynku pracy - podstawowe pojęcia, modele
    b/ Ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
    c /BHP

3. HR Biznes Partnera - kompetencje, rozwój, kariera (24h)
     a/ Studia i co dalej?
     b/ Cechy HR BP
     c/ Umiejętność budowania relacji
     d/ Autoprezentacja

4. Aspekty prawne w działaniach HR Biznes Partnera (18h)
     a/ Przepisy dotyczące zatrudniania
     b/ Mobbing w zakładzie pracy
     c/ Przepisy ochrony praw pracowniczych
     d/ Praktyczne tworzenie umów z zakresu rynku pracy

5. Narzędzia pracy HR Biznes Partnera (56h)
     a/ Efektywne realizowanie outplacementu
     b/ Skuteczne motywowanie i wynagradzanie
     c/ Cudowne prezentacje biznesowe
     d/ Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
     e/ Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie
     f/ Rekrutacje, dobór, adaptacja pracownicza
     g/ SOP - rozwój karier zawodowych
     h/ Ocena efektów szkoleń

6. Współpraca HR Biznes Partnera z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi (36h)
     a/ Negocjacje
     b/ Nawiązywanie kontaktów
     c/ Skuteczny przegląd ofert rynkowych
     d/ Podtrzymywanie relacji biznesowych

Rekrutacja i informacje organizacyjne:
Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2020

Odpłatność: 5 600 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo