• Slider 5

Komunikacja i zarządzanie emocjami w biznesie

Komunikacja i zarządzanie emocjami w biznesie

Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie umiejętności pozwalających na poprawę jakości komunikacji interpersonalnej,
ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesowej. W trakcie zajęć, których większość ma charakter warsztatowy,
uczestnicy studium poznają metody i narzędzia skutecznej wymiany informacji z uwzględnieniem emocji towarzyszących interakcjom.

Dla kogo: Studia podyplomowe Komunikacja i zarządzanie emocjami w biznesie są ofertą dla kadry zarządzającej,
osób prowadzących własny biznes, odpowiedzialnych za kontakty z klientami i dostawcami.
Jest to oferta dla absolwentów wszystkich kierunków studiów nastawionych na rozwój swoich kompetencji.

Liczba godzin: 180 (2 semestry)

Program Studiów: 

1. Komunikacja – podstawy teoretyczne (16h)

 • Podstawowe pojęcia w procesie komunikacji
 • Rodzaje i kanały komunikacji
 • Style komunikacji
 • Rutyna komunikacyjna

2. Komunikacja interpersonalna (16h)

 • Komunikacja jako sztuka rozumienia innych
 • Modele komunikacyjne
 • Filtry w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – rola i znaczenie
 • Komunikowanie aktywne (przekaz i odbiór komunikatów)
 • Zakłócenia i bariery w procesach komunikacji

3. Komunikacja w biznesie (24h)

 • Specyfika komunikacji biznesowej
 • Role w komunikacji w biznesie – komunikacja w zespole
 • Rozmowy delegujące, monitorujące, egzekwująca
 • Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku)
 • Efektywność zebrań

4. Wizerunek jako element komunikacji (16h)

 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Wystąpienia publiczne

5. Negocjacje w biznesie (24h)

 • Techniki negocjacyjne
 • Komunikacja perswazyjna
 • Obrona przed manipulacjami w negocjacjach

6. Emocje jako podstawa dobrych relacji biznesowych (20h)

 • Rola emocji w świecie biznesu
 • Umysł racjonalny, a umysł emocjonalny
 • Znaczenie samoobserwacji i samoświadomości w ocenie stanów emocjonalnych
 • Klucz do sukcesu – IQ czy EQ?

7. Zarządzanie emocjami (24h)

 • Metody i techniki pracy z emocjami
 • Postawa i nastawienie
 • Wzorce zachowań i samokontrola
 • Przekonania i nawyki

8. Konflikt i praca ze stresem w kontaktach biznesowych (20h)

 • Najczęstsze przyczyny konfliktów
 • Rodzaje konfliktów
 • Konstruktywne zażegnywanie konfliktów
 • Konflikt jako informacja zwrotna
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

9. Komunikacja i praca z emocjami – ćwiczenia praktyczne  (20h)

 

Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2020

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 3 450 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo