• Slider 5

Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne

Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne

Cel studiów: wyposażanie absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. 
Kończąc studia absolwenci będą wyposażeni w narzędzia pozwalające samodzielnie przygotować i zaprezentować efektywne wystąpienie świadomie kreując swój wizerunek 
i mając świadomość wpływu tego na biznes.

Dla kogo: Studia podyplomowe Kształtowanie wizerunku publicznego. Prezentacje i wystąpienia publiczne skierowane są do osób chcących nabyć umiejętności świadomego 
i efektywnego kreowania swojego wizerunku publicznego. Odbiorcami są osoby, dla których sposób prezencji, 
prowadzenia wystąpień publicznych, prowadzenia publicznych dyskusji, występowania w mediach jest kluczowy dla rozwoju kariery.

Liczba godzin: 180 (2 semestry)

Program Studiów:

 1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
 • Pojęcie wizerunku – czym jest wizerunek publiczny? Jak rozumieć pojęcie public relations?
 • Proces kreowania osoby, a kreowania wizerunku organizacji.
 • Wykorzystywanie współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku.
 • Jak tworzyć pożądany przekaz? Strategie i sposoby kształtowania wizerunku.
 • Osobowość, a wizerunek

 

 1. Retoryka i erystyka
 • Retoryka i erystyka znaczenie w kreowaniu wizerunku
 • Funkcje retoryki. Sztuka przemawiania czy narzędzie perswazji?
 • Właściwie posługiwanie się słowem w komunikacji – przygotowywanie mowy i budowanie argumentacji.
 • Narzędzia erystyki – chwyty erystyczne.
 • Rola erystyki w debacie publicznej.

 

 1. Komunikacja społeczna i wywieranie wpływu
 • Kluczowe zasady efektywnej komunikacji w
 • Proces komunikacji – rodzaje komunikatów i kanały komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Specyfika komunikowania w budowaniu wizerunku.
 • Narzędzia komunikacji i wywierania wpływu. Różnice pomiędzy wpływaniem a manipulowaniem.
 • Panowanie nad emocjami w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.

 

 1. Prezencja i autoprezentacja. Praca z postawą i głosem
 • Rola wyglądu zewnętrznego i zachowania (postawa, nastawienie – postrzeganie).
 • Znaczenie dopasowanego i efektywnego przekazu w prowadzeniu prezentacji i wystąpieniach publicznych.
 • Przemówienia i wystąpienia publiczne – znaczenie komunikacji werbalnej – praca z głosem.
 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej – praca z postawą, przekonaniami i ciałem.

 

 1. Przygotowywanie i prowadzenie struktury wystąpienia/prezentacji
 • Analiza sytuacji
 • Przygotowanie scenariusza wystąpienia
 • Wybór sposobu i metody prezentacji
 • Właściwa aranżacja przestrzeni wystąpienia
 • Określenie czasu wystąpienia

 

 1. Wystąpienia i prezentacje – warsztaty praktyczne.

 

 1. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie prezentacji i wystąpień publicznych
 • Rozpoznawanie symptomów stresu przed wystąpieniem publicznym. Negatywny wpływ emocji.
 • Stres jako czynnik korzystny lub niekorzystny – kiedy stres motywuje, a kiedy przeszkadza?
 • Stres jako efekt niewłaściwego przygotowania do prezentacji
 • Sposoby i metody radzenia sobie ze stresem.

 

 1. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego osoby i firmy
 • Znaczenie świadomego kształtowanie wizerunku menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Techniki tworzenia tożsamości firmy
 • Kształtowanie wizerunku medialnego przedsiębiorstwa

 

Rekrutacja i informacje organizacyjne:

Informacje o wymogach rekrutacyjnych (link)

 Kontakt:
Łódź, ul. Wróblewskiego 18/801
tel.  501 016 524, 
tel.  42 639 91 10, 
email: studiapodyplomowe@wsfi.pl

Termin składania: 30 września 2020

Liczba miejsc ograniczona. Istotna kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 3 500 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Script logo