• Slider 5

Oferta studiów 
tradycyjnych

(sprawdź!)

Oferta studiów 
on-line

(sprawdź!)

РЕКРУТАЦІЯ

 

Rekrutacja na studia I stopnia 
do Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki 
na rok akademicki 2020/2021

                                                                                                                                    

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Rekrutacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • podanie na druku Uczelni [pobierz],
  • 2 fotografie o wymiarach 35x45 mm (jedna elektroniczna, format jpg),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • deklaracja o specjalnościach [pobierz].

 

INFORMACJE I ZAPISY:

Dokumenty można składać osobiście:

ŁÓDŹ, ul. Wróblewskiego 18 w Łodzi (8 piętro, "Urbanica"), tel: 42 639 91 10, 501 24 87 81, e-mail: dziekanat@wsfi.pl 
KALISZ, ul. Widok 96a (budynek IV LO), tel: 62 753 56 53, e-mail: kalisz@wsfi.pl 

lub przesłać skan podpisanych dokumentów (oryginały należy donieść w terminie 14 dni).

 

KOSZTY REKRUTACJI:

85zł - opłata rekrutacyjna 
350zł - wpisowe (PROMOCJA!! wpisowe 0zł do 31 października 2020r)

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na konto:
PKO BP S.A. 1 O/Łódź 80 1020 3352 0000 1102 0010 5684 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZESNEGO:

Czesne za studia tradycyjne jest w tej samej wysokości dla studentów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych). 
Jest jednolite dla wszystkich specjalności!
 

REKRUTACJA 2020/2021 CZESNE
(stacjonarne i niestacjonarne tradycyjne)

CZESNE
(
studia on-line)

I rok studiów  320 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
II rok studiów 350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
350 zł miesięcznie
(płatne 12 miesięcy)
III rok studiów 430 zł miesięcznie
(płatne 10 miesięcy)
450 zł miesięcznie
(płatne 10 miesięcy)

 

 


JUŻ OD PIERWSZEGO SEMESTRU MOŻNA UZYSKAĆ STYPENDIUM SOCJALNE

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia I stopnia

Regulamin rekrutacji na rok 2020/2021

Script logo