• Slider 5

STUDIA: Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość 

 

Studia Przedsiębiorczość przygotowują studentów do aktywnej działalności w gospodarce. Budują świadomość i postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy lub/i menedżera sprzedaży. Specjalizacja ta jest pracą nad wiedzą i umiejętnościami, a także nad rozwojem wewnętrznym cech potrzebnych w życiu zawodowym. Studia te mają charakter wybitnie praktyczny.
Specjalizacja Przedsiębiorczość dostarcza studentom szeroką wiedzę pozwalającą zaprojektować i uruchomić własną firmę, a także realizować się na polu handlowca/sprzedawcy.
WSFI w ostatnich latach współuczestniczyła w założeniu kilkuset mikroprzedsiębiorstw. Nasi wykładowcy i eksperci służyli radą i wsparciem na etapie rejestracji działalności, jak i pierwszych miesięcy funkcjonowania. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi studentami. Zajęcia na specjalności prowadzone są przez doświadczonych wykładowców oraz praktyków łączących działalność w biznesie z pracą trenera. 

W ramach specjalności Przedsiębiorczość studenci mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:
1-Organizacja i rozwój firmy
2-Menedżer sprzedaży

 

 

SPECJALIZACJA:
Organizacja i rozwój 
firmy

Dla kogo:

Organizacja i rozwój firmy to studia dla przyszłych biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą. Adresatem są osoby chcące przekuć swój zapał i pracowitość we własną działalność biznesową.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Organizacja i rozwój firmy ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- prowadzenie własnej działalności biznesowej
- podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach
- aspirowanie na stanowiska dyrektorów zarządzających w MSP 


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak m.in.:

organizację przedsiębiorstwa, 
tworzenie modeli biznesowych, 
prowadzenie ewidencji księgowej, 

 

SPECJALIZACJA:
Menedżer sprzedaży

Dla kogo:

Studia Menedżer sprzedaży to oferta dla osób łączących swoją przyszłość z pracą w działach handlowych i sprzedaży, dla przyszłej kadry zarządzającej oraz osób prowadzących własny biznes.


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Menedżer sprzedaży ma możliwość podjęcia zatrudnienia jako m.in.:

- specjalista ds. sprzedaży,
- handlowiec, 
- kupiec,
- kierownika sprzedaży (ang. Sales Manager), 
- prowadzić własny biznes.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

psychologię sprzedaży, 
budowanie i utrzymywanie relacji z klientami, 
organizację sprzedaży, 
 

Program studiów: Przedsiębiorczość


Opiekun specjalności: 

                                         dr Paweł Kubiak

Script logo