• Slider 5

STUDIA: Zasoby ludzkie w organizacji

Zasoby ludzkie
w organizacji

 

Sformułowana w ekonomii w latach 60. teoria kapitału ludzkiego zakłada, że pracownicy są najcenniejszym elementem z zasobów przedsiębiorstwa. Wydatki na rozwój pracowników postrzegane są w niej jako inwestycja w biznes. Dbanie o kapitał ludzki to podstawowe zadanie działu HR. Studia na specjalności Zasoby ludzkie w organizacji dostarczają studentom wiedzę i praktyczne umiejętności oraz postawy niezbędne w pracy w charakterze specjalisty w tym zakresie. 
Specjalności Zasoby ludzkie w organizacji na kierunku ekonomia to specjalność o profilu praktycznym. Studia przygotowują studentów do pracy z ludźmi i wykonywania szeregu zadań stawianych przed osobami odpowiedzialnymi w firmach za pracę z kadrami. Student będzie pozyskiwał też wiedzę jak: prowadzić obsługę administracyjną kadr, kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa, przeprowadzić rekrutację i selekcję kandydatów do pracy, zastosować metody adaptacji pracowniczej, rozmawiać z osobami odchodzącymi lub zwalnianymi, rozpoznać potrzeby szkoleniowe, zaprojektować i zrealizować szkolenie oraz dokonać oceny jego efektów, wykorzystać podstawowe metody zarządzania karierą, określać wysokość części stałej i zmiennej płacy, oceniać pracowników, prowadzić obsługę kadrowo-płacową, interpretować przepisy prawa pracy, pracować w zespole.

 


Dla kogo:

Zasoby ludzkie w organizacji to studia dla osób chcących pracować z ludźmi i dla ludzi, osób chętnie uczestniczących w życiu społecznym, chcących się uczyć i uczyć innych. Jeśli w ekonomii bardziej widzisz człowieka, niż liczby to studia dla ciebie!


Możliwości zatrudnienia:

Absolwent specjalności Zasoby ludzkie w organizacji ma umiejętności pozwalające mu m.in. na:

- podjęcie zatrudnienia jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, pracownik obsługi płacowej, pracownik działu kadr, pracownik administracyjny, pracownik obsługi biurowej;
- podjęcie zatrudnienie na własny rachunek;
- świadczenie profesjonalnych usług biznesowych związanych z rozwiązywaniem problemów pracowniczych.


Opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych, takie zagadnienia jak:

ekonomika i organizacja zasobów ludzkich,
projektowanie i ocena szkoleń, 
techniki negocjacji pracowniczych, 
systemy wynagrodzeń

Program studiów: Zasoby ludzkie w organizacji


Opiekun specjalności: 

                                         dr Paweł Kubiak

Script logo